چگونه آگهی خود را حذف کنم؟

شما می‌توانید آگهی خود را که در صف بررسی می‌باشد و یا بر روی «دادزن» منتشر شده است، در هر زمانی حذف نمایید. برای حذف آگهی خود از قسمت «دادزن من» وارد “آگهی‌های من” شده و سپس آگهی‌ موردنظر خود را که قصد حذف آن را دارید را انتخاب نمایید، صفحه‌ای مانند صفحه زیر به شما نمایش داده خواهد شد.

در این قسمت گزینه حذف را انتخاب کنید


در این قسمت پس از انتخاب گزینه حذف انتخاب کنید که حتما میخواهید آگهی خود را حذف کنید . با انجام این کار آگهی شما پاک خواهد شد .

Was this article helpful?